Starší křesťanská mládež

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nepřehlédněte !

 • Nádherné!  Jedině v Kristu má moje naděje základ,

  On je mé světlo, má síla, má píseň.

  Tento úhelný kámen, tento pevný základ

  zůstává pevný v nelítostné vyprahlosti i bouři.

  Jaká výšina lásky, jaká hloubka pokoje,

  když se utiší strachy, když trápení skončí.

  Můj Utěšitel, moje všechno ve všem,

  zde v této Kristově lásce vytrvám.

  Jedině v Kristu, v tom, který na sebe vzal tělo,

  se nachází Boží plnost, v bezmocném dítěti!

  Tento dar lásky a ospravedlnění (spravedlnosti)

  nenáviděný těmi, které přišel zachránit:

  Až poté, co na onom kříži Ježíš zemřel,

  hněv Boží byl usmířen,

  a to proto, že hřích každého byl na něj vložen.

  Z Kristovy smrti Já zde žiji.

  Támhle na zemi leží Jeho tělo,

  Světlo světa zabité tmou.

  Pak vytrysklo ve slavný Den,

  z hrobu On znovu povstal!

  A protože trvá jeho vítězství

  prokletí hříchu ztratilo nade mnou svou moc.

  A to proto, že já jsem Jeho a On je můj,

  jsem vykoupený drahou krví Kristovou.

  Bez (pocitu) viny za živa, beze strachu ve smrti,

  to působí Kristova moc ve mně.

  Od prvního životního výkřiku, do posledního výdechu

  Ježíš řídí můj osud.

  Žádná moc pekla, ani lidské intriky

  mě nikdy nemohou vyrvat z Jeho ruky.

  Dokud se On nevrátí nebo dokud mě nezavolá domů,

  budu zde pevně stát v moci Kristově.

  [ nahoru ]


Různé

Naše cíle

Přečtěte si, proč pobyty děláme

Jak dále?

Dlouho jsem přemýšlela, zda vůbec ještě nějaký pobyt dělat. Víte, že ... čtěte více » » »

Sestřička Ivetka nám poslala recept na COOKIES » » »

Kontakt: 777 695 080

nebo

j.brunova@seznam.cz